Skip to content

Kom i gang med labOra Arkiv for Outlook-tillegg

LabOra Arkiv for Outlook er en tilleggsmodul som kan installeres i Outlook . Med dette tillegget i Outlook kan du arkivere direkte fra e-postprogrammet eller sende til postmottaket i LabOra Saksbehandler/Arkiv.

Systemkrav for LabOra Arkiv-tillegg i MS Outlook

Krav til Klient

Følgende Outlook versjoner støttes:

  • Outlook 2013 eller nyere for Windows
  • Outlook 2016 eller nyere for Mac
  • Outlook må være direkte tilkoblet en Exchange server eller Microsoft 365. Når klienten konfigures må man velge en Exchange, Office 365, eller Outlook.com kontotype. Hvis klienten er konfigurert til å bruke POP3 eller IMAP, vil tillegget ikke fungere.

Krav til E-post server

Dersom brukere er koblet til Microsoft 365 eller Outlook.com, så er kravene til E-post server allerede oppfylt . For brukere som benytter on-premise installasjon av Exchange Server, vil det være følgende krav:

  • Exchange Server versjon 2013 eller nyere.
  • Exchange Web Services (EWS) må være konfigurert og slått på, og må være tilgjenglig via Internet.
  • Serveren må ha et gyldig autorisasjonssertifikat for at serveren skal kunne håndtere gyldige identifikasjon token.

Installer labOra Arkiv for Outlook-tillegg (add-in)

Åpne Outlook.

Trykk ”File” øverst til venstre i menyen og du kommer til dette vinduet:

Trykk på ”Manage Add-inn” og den vil åpne en side i nettleseren din.

Logg deg på med din e-postadresse.

Velg Mine tillegg.

Scroll ned til Egendefinerte tillegg og klikk på ” + Legg til egendefinert tillegg ” og velg ”Legg til fra URL-adresse”

Skriv inn URL: https://arkivoutlookaddin.agrando.no/manifest.xml

Trykk OK.

Trykk ”Installer”

Nå skal Arkiv være representert i listen over Egendefinerte tillegg.