Skip to content

Kom igang med møtebehandling

Trinn for trinn oppstart av møtedel:

Adminstrator må:

  1. Knytte hvert arkiv til en organisasjon. Dette knytter labOra Saksbehandler til Medarbeideren. Organisasjonene tilgjengelig er de organisasjonene som finnes i topporganisasjonen programmet er registrert på og administrator har tilgang til.

  2. Tildele rollen Utvalgssekretær til de brukerne som skal ha tilgang til sak- og møtemodul

  3. Legge til fødselsnummer på disse brukerne.

Utvalgssekretær må:

  1. Opprette råd og utvalg. Dette gjøres fra adminmodulen.

  2. Legge til medlemmer i rådet. Disse hentes fra, eller legges til i Medarbeideren.

  3. Legge fødselsnummer til rådsmedlemmene for å bruke digital signatur.

Utvalgssekretær har tilgang til saksmodulen og møtemodulen, samt Råd og utvalg i adminmodulen.

Lykke til med møtebehandling!