Skip to content

Nøkkelord

Definere nøkkelord

Nøkkelord kan brukes i arkivsaker og dokumenter. For at nøkkelord skal være effektivt, er det viktig at man bruker de samme ordene. De defineres av admininstrator i en nøkkelordliste.

Du kan lage flere nøkkelordlister med forskjellig tema for å gi en viss sortering.

Gå til Administrasjon > Nøkkelord og klikk på ”+”

Gi listen et navn. Lagre

For å legge til nøkkelord i listen, trykk på plusstegn i den listen du vil legge til ord.

Skriv inn nøkkelord.
Lagre.

Gjenta for hvert nøkkelord.

Nøkkelordet er tilgjengelig fra neste innlogging????????

NB! For å kunne slette en nøkkelordliste må man først slette alle nøkkelordene i listen.