Skip to content

Komme i gang

Velkommen til LabOra Saksbehandler

Programmet er et administrativt verktøy for saksbehandling i fellesråd og menigheter sammen med digital arkivering. LabOra Saksbehandler tar utgangspunkt i krav til offentlig standard, men er spesialtilpasset kirkens behov, inklusiv arkivnøkkel for kirken og Noark-standard.

Vårt mål er å lage verdens enkleste saksbehandlingssystem for fellesråd og menigheter!

Logg inn

Åpne en nettleser og gå inn på https://arkiv.agrando.no/

Logg deg inn med din labOra-id (brukernavn) og passord.

Lisenser

Organisasjonslisenser:

  • LabOra Arkiv
  • LabOra Saksbehandler

Brukerlisenser (roller):

  • Saksansvarlig
  • Saksbehandler

INFO

For å kunne arkivere i labOra Arkiv/Saksbehandler, du ha rolle Saksansvarlig eller Saksbehandler i arkivet du skal jobbe i.

Alle roller:

Det er administrator som tildeler roller.

  • Saksansvarlig: Kan opprette og endre arkivsaker og tildele saksbehandler til sakene. Kan arkivere og endre dokumenter i alle saker.

  • Saksbehandler: Kan arkivere i egne saker.

  • Ekstern saksbehandler: Kan lese alle dokumenter uten skjerming.

  • Lesetilgang: Kan lese alle dokumenter uten skjerming.

  • Lesetilgang sensitiv: Kan lese alle dokumenter.

  • Utvalgssekretær: (Kun tilgjengelig for organisasjoner med organisasjonslisens på full labOra Saksbehandler.) Kan opprette råd og utvalg og har tilgang til saksmodul og møtemodul.