Skip to content

Generic badge

Administrasjon-Org

Denne fanen gir tilgang til å administrere organisasjonen og de ulike under-organisasjonene/avdelingene i fellesrådet. Og man kan man legge til nye ansatte, endre stillinger og fjerne ansatte.

En underorganisasjon kan være en eller flere menigheter, kirketorget, administrasjonen osv. Avhengig av størrelsen på fellesrådet kan det være en eller mange underorganisasjoner. Selv om det er bare en underorganisasjon, må nye ansatte legges inn der. Merk at topporganisasjonen (i dette tilfelle: Stornes menighet) ikke er en avdeling, og kun kirkevergen skal ligge der.

Legge til, endre eller slette brukerinformasjon

Når man står på topp-organisasjonen (øverst), kan man legge til/slette eller endre stillingsinformasjonen i TID.

Legge til en ny ansatt

Klikk på: ”Legg til ny ansatt fra Medarbeideren”. TID vil da finne alle personer som er Brukere i Medarbeideren, men som ikke ligger inne i TID.

Velg en eller flere personer som nå skal inn i TID, og trykk på: ”Neste”.

Begynn med start-dato for når personen skal ha tilgang i TID: ”Bruker i TID fra”, den er markert med en rød ramme.

Fyll inn Ansattnr. og velg avdeling (dersom det er flere avdelinger/underorganisasjoner i fellesrådet). TID vil automatisk legge inn ”Gyldig fra” samme dato som personen skal være bruker i TID, 100% stilling, 37,5 timers uke. Trykk på blyanten (Rediger) for å endre disse feltene. (Det kan være at personen begynner i stillingen senere enn han skal ha tilgang til programmet).

Trykk ”Lagre og lukk”, og personen er nå bruker i TID. Man trenger ikke lenger bruke funksjonen ”Koble bruker” under Administrasjon.

Redigere ansatte

Alle kolonner kan sorteres stigende eller synkende.

Velg ”Rediger ansatte” (blå blyant) for å åpne redigeringsbildet. For å gjøre endringer, klikk på + foran navnet. Dersom den ansatte endrer stillingsstørrelse, trykk på knappen ”Legg til ny stillingsendring”.

Merk

Ikke gjør endringer i allerede eksisterende stilling med midre informasjonen som ligger der er feil! Ved endring det alltid legges til ny stillingsendring.

Når dato for endringen er lagt inn får man mulighet til å endre ukearbeidstid eller stillingsstørrelse. Merk at man kun kan redigere eller slette den siste stillingen, tidligere stillinger som ligger i TID kan ikke endres eller slettes. Trykk ”Lagre og lukk”.

For å avslutte en ansatt i TID, gå inn i redigeringsbildet. Legg inn dato for når den ansatte skal avsluttes i TID i feltet "Bruker avsluttes i TID".

Redigere Organisasjonen

Man kan endre en avdeling/underavdeling når man står på avdelingen: Man kan lage en ny avdeling eller redigere avdelingen. Når man redigerer, kan man:

 1. Fjerne sjef.
  Trykk på søppelbøtta ved sida av sjefen.

 2. Legge til sjef.
  Trykk på "Ny sjef"-feltet øverst i bildet og velg ny sjef.

 3. Legge til en person i organisasjonen/avdelingen.
  Trykk på ”Legg til ansatt”. TID vil da lete opp alle personer som ikke allerede har en tilknytning til en under-organisasjon og gi muligheten til å legge en eller flere av disse inn i denne avdelingen. Alle nye personer i TID vil finnes i listen og kan legges til.

 4. Fjerne en person fra denne organisasjonen/avdelingen.
  Trykk på søppelbøtta ved den ansatte som skal fjernes fra avdelingen. De man fjerner vil fortsatt finnes i systemet (TID) og kan legges inn i en annen organisasjon/avdeling senere.

Legge til en ny organisasjon/avdeling

Man kan legge til en ny avdeling/organisasjon ved å trykke på ”Ny avdeling”.

Gi org./avdelingen et navn (f. eks. Lillenes menighet), da kan man velge sjef, velge personer som skal være i organisasjonen (de må først evt. være fjernet fra en annen organisasjon (se punkt 4 ovenfor – ingen kan ligge i to under-organisasjoner).

Fjerne en organisasjon

Man kan fjerne en under-organisasjon/underavdeling ved å trykke på søppelbøtta.