Skip to content

Stempe INN/UT

Hvis du velger ”Stemple INN/UT”, kommer du til dette vinduet

INN – da stempler du inn på klokkeslettet akkurat nå. Klikker du inni feltet for klokkeslettet kan du velge tidspunkt for innstempling (f. eks. hvis du glemte å gjøre det da du startet arbeidstiden tidligere på dagen).

TIP

For å stemple trenger man tilgang til dette. Kontakt nærmeste leder for å sette opp dette på din bruker.

Neste gang du vil stemple, vil du få tilsvarende valg:
UT eller velg klokkeslett. Du vil kunne se dato/klokkeslett for hva tid du stemplet INN på startsiden.

Dersom man ikke har obligatorisk stempling, men oppdager at man arbeider lenger enn man hadde planlagt en dag, og ønsker å stemple ut på et tidspunkt senere enn arbeidstidens slutt, må man først stemple INN-manuelt (tidspunkt for når du startet arbeidsdagen), og så stemple UT når arbeidsdagen er slutt.

Dersom man har glemt å stemple ut en dag, vil man neste gang man prøver å stemple bli tvunget til å stemple ut, man må velge klokkeslett, og det vil være klokkeslettet på den dagen man stemplet inn.

Dersom det ikke er mulig å stemple ut av en eller annen grunn, kan administrator fjerne stemplingen, se Brukerveiledningen for Fellesråd - Planlegging - Oversikt