Skip to content

Timeregistrering

Her vil du automatisk bli tatt til dagen i dag.

Scroll opp og ned for å se hele måneden.

Du kan se planlagt arbeidstid, du kan se registrert tid, og du kan endre registrert tid i dag eller tidligere dager.

For å endre timeregistrering, kan du enten trykke blyanten og skrive inn tidspunktet du vil ha, eller du kan trykke på klokkeslettet for inn eller ut-stempling og få opp en klokke der du kan velge tidspunkt for stempling.

Du kan også gå tilbake til tidligere måneder ved å trykke på pilen ved siden av måneds-navnet øverst. Merk at du kan ikke timeregistrere i en måned som allerede er "Bekreftet”. Da får du en melding om dette opp på skjermen.

Når måneden er over og hvis alle ansikt er gule, kan man bekrefte måneden ved å trykke på ”Bekreftelses-knappen” øverst til høyre.

Dersom måneden du ønsker å registrere timer i ikke finnes, må timeregnskap opprettes.

Gjelder det inneværende måned, kan du stemple inn på vanlig måte for å opprette dette.

Gjelder det en tidligere måned, kan nytt timeregnskap opprettes ved å trykke på "Legg til nytt tidsregnskap”. Måneden vil da bli opprettet og kan redigeres.