Skip to content

Logg inn

Logg inn med ditt brukernavn og passord (samme som Medarbeideren og TID).

Appen vil huske dette, så du slipper å logge inn på nytt neste gang du bruker den.

Administrator setter opp hvorvidt stempling er obligatorisk (man må stemple INN/UT all arbeidstid) eller om stempling bare skal skje når man avviker fra planlagt arbeidstid.

Øverst på forsiden vises en oversikt over din time-saldo. For de fleste ansatte vises Fleks, mens ansatte med ubundet tid ser timesaldo som Ut-saldo.

Disse valgene kommer opp når du åpner appen:

1 Stemple INN/UT
2 Timeregistrering (måned)
3 Arbeidsplan
4 Fravær
5 Sykefravær